Het aanvragen van een visum...
Om een visum aan te vragen vult u een of meer aanvraagformulieren in en voorziet ze van pasfoto′s.
Ook uw paspoort moet altijd worden ingediend, daar moet immers de sticker of het stempel in.

Er zijn landen die een online aanvraagsysteem hebben.
De aanvraag en de betaling verlopen dan via internet waarna vervolgens alles alsnog bij de ambassade moet worden ingediend. (Wij verzorgen ook deze aanvragen.)

Een zeer klein aantal landen werkt met een dossiernummer in plaats van een sticker of stempel. Met dit nummer meldt u zich aan de grens.

Een aantal tips...
- vul het aanvraagformulier zorgvuldig, volledig en naar waarheid in
- beantwoord alle vragen ook al lijken ze onzinnig, kennelijk vindt het land ze belangrijk
- vul het formulier in, in de taal waarin het is opgesteld en, als u die taal niet machtig bent, gebruik dan Engels
- gebruik originele pasfoto′s in kleur, geen fotokopieën, zet uw naam en handtekening op de achterzijde
- maak fotokopieën van de gevraagde documenten, lever alleen originelen in als daar uitdrukkelijk om gevraagd wordt